A A A Komunikat Starosty Chełmińskiego

KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego
w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.
W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

- poniedziałek: godz. 11.30 - 15.30 tel.:791530803,

- wtorek: godz. 8.00 - 12.00 tel.: 537233391, godz. 12.00 - 16.00 tel.: 791530803,

- środa: godz. 7.30 - 11.30 tel.: 605659343, godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803,

- czwartek: godz. 11.30 -15.30 tel. : 791530803,

- piątek: godz. 7.30 -11.30 tel.: 502284384, godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803