A A A Komunikat Wójta Gminy Unisław w sprawie koronawirusa

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Unisław proszę Państwa byście w jak największym stopniu wzięli odpowiedzialność za stan i ochronę naszego zdrowia. 

11 marca br. została podjęta decyzja o zawieszeniu w Polsce zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach wyższych. Wcześniej został wydany zakaz organizacji imprez masowych. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.

W związku z epidemią koronawirusa apeluję do Mieszkańców, by maksymalnie ograniczyć wizyty  w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej. Zachęcam do korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa proszę, by z pracownikami Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Załatwienie sprawy w urzędzie gminy będzie możliwe jedynie po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym z pracownikiem urzędu, w sytuacji gdy dana czynność administracyjna będzie wymagała osobistego stawiennictwa obywatela. Poniżej link z bezpośrednimi numerami telefonów do poszczególnych komórek urzędu http://bip.unislaw.pl/?cid=9
     
Apeluję o potraktowanie najbliższych tygodni jako szczególnego okresu, w którym należy ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami. Powinniśmy unikać miejsc, gdzie przebywa wiele osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania, wyjazdy i uroczystości, jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednocześnie bardzo ważna jest dbałość o codzienną higienę. Częste mycie i nie podawanie sobie rąk to istotne jej aspekty.

Poniżej znajdują się informacje o podjętych przez władze gminy decyzjach. Wierzę, że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem i wspólnie skoncentrujemy się na profilaktyce, która może być najbardziej skuteczną metodą walki z koronawirusem.

  • Placówki oświatowe
Szkoły i przedszkola zostały zamknięte do 25 marca 2020 roku – w tym czasie nie będą też organizowane dowozy do szkół ani wydawanie w nich posiłków. Apeluję do uczniów i opiekunów, aby w okresie zawieszenia zajęć szkolnych pozostawać w domach i nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, nie organizować wyjazdów i do niezbędnego minimum ograniczyć wizyty w miejscach skupiających większą liczbę osób.

  • Zajęcia pozalekcyjne
Od 12 marca br. zostają odwołane wszystkie zajęcia pozalekcyjne, jakie odbywały się na terenie gminy, zamknięta zostaje Hala widowiskowo-sportowa, świetlica środowiskowa, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna wraz z filiami, świetlice wiejskie, Orlik i stadion. Proszę Mieszkańców o ograniczenie wszelkiego typu aktywności, w których bierze udział większa ilość osób – dotyczy to także zajęć odbywających się poza terenem naszej gminy.

  • Instytucje i placówki gminne
Od 12 do 25 marca br. zawieszona zostaje działalność żłobka i klubów seniora. W tym czasie bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane przez sołectwa oraz wynajem świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne.

  • Ośrodek zdrowia

Zaleca się ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie – pod numerem 56 686 60 31.

Telefonicznie można też uzyskać poradę, receptę, skonsultować wyniki, otrzymać zwolnienie.

 
Bieżące informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronach: