A A A Rocznicowe obchody

Uroczystą mszą Św. w intencji naszej Ojczyzny, w poniedziałek 11 listopada, upamiętniliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości.

W kościele parafialnym w Unisławiu licznie zebrali się wierni oraz zaproszeni goście. Poczty sztandarowe wystawili: Zespół Szkół w Unisławiu, OSP Unisław oraz Koło Łowieckie „Bażant”. Po mszy św. nad grobem pomordowanych przez hitlerowców kwiaty złożyli: wójt  Jakub Danielewicz, zastępca wójta Sylwester Kurdynowski i sekretarz gminy Marek Gesing oraz przewodniczący rady gminy Jarosław  Szczeciak, z-cy przewodniczącego: Marcin Kalkowski i Adam Mularz. Ponadto nie zabrakło delegacji organizacji społecznych i oświaty. Przy pomniku czuwali harcerze 32 Unisławskiej Drużyny Harcerskiej „Bez Odbioru”, którzy nad grobem zaciągnęli wartę honorową.