A A A Ogłoszenie wyników gminnego konkursu pn.: „Ekologiczne sołectwo Gminy Unisław”Ogłoszenie wyników gminnego konkursu pn.:

„Ekologiczne sołectwo Gminy Unisław”I. W dniu 9 września 2019 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny zrealizowanych w 2019 roku zgłoszonych przez sołtysów i rady sołeckie przedsięwzięć  gminnego konkursu pn.: Ekologiczne sołectwo Gminy Unisław”.


II. Celem konkursu było włączenie mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu Gminy Unisław do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne

III. Do konkursu przystąpiły łącznie 4 sołectwa z terenu Gminy Unisław.

 

UCZESTNICY GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 

LP.

Sołectwo

Nazwa wykonanego przedsięwzięcia

1.

Grzybno

„Ochrona środowiska poprzez sadzenie drew”

2.

Głażewo

„Ekologia-poznajmy od podstaw”

3.

Błoto

„Dzieci lubią porządek”

4.

Gołoty

„Dbanie o teren zielony przy Domu Wiejskich
 w Gołotach”

 

IV. Złożone do Urzędu Gminy w Unisławiu zgłoszona spełniały warunki zawarte w Regulaminie konkursu.

V. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których zakup będzie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

VI. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w terminie do 30 września 2019 roku i zostaną przeznaczone na cele sołectwa.