A A A 100 lecie OSP Unisław

W sobotę, 7 września Jubileusz 100-lecia powstania obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu. Na co dzień służy w niej około 46 druhów ochotników, a najstarsi z nich od ponad 50 lat pomagają innym. Uroczystości jubileuszowe odbyły się na muszli koncertowej w Unisławiu.

Uroczystość obchodów jubileuszu rozpoczeła polowa Msza Święta, a po niej nastąpiło powitanie strażaków oraz licznie przybyłych gości w tym: Piotra Całbeckiego marszałka województwa, Józefa Ramlaua v-ce wojewodę województwa, st. bryg. Sławomira Herbowskiego z-cę komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu, dh. Leszka Szmita sekretarza zarządu wojewódzkiego Zw. OSP RP., Beatę Krzemińską rzecznika pasowego województwa,  Zdzisława Gamańskiego starostę powiatu, dh. Jakuba Danielewicza wójta  gminy Unisław,   Jarosława Szczeciaka przewodniczącego rady gminy wraz z radnymi, księdza kanonika  Marka Linowieckiego - proboszcza parafii, st. bryg. Karola Utratę komendanta powiatowego PSP w Chełmnie, st.bryg.Janisława Bullera - komendanta miejskiego PSP  w Bydgoszczy, podinsp. Dariusza Dziurę z-cę. komendanta powiatowego Policji w Chełmnie, st. bryg. Andrzeja Rafalskiego z-cę komendanta powiatowego PSP w Świeciu, dh. Piotra Tomaszewskiego dyrektora biura zarząd. oddz. wojewódz. Zw. OSP RP, dh. Tomasza  Guzka v-ce prezesa  zarządu  powiatowego, dh. Kazimierza Traczyka prezesa zarządu oddz. gminnego w Unisławiu, dh. Piotra  Brzozowskiego komendanta gminnego OSP w Unisławiu, mł. aspir. Wojciecha  Piotrowskiego opiekuna jednostek z ramienia PSP, mł. aspir. Michała Lewandowskiego kierownika posterunku policji w Unisławiu, byłych komendantów powiatowych PSP w Chełmnie: st.bryg. Bogdana Utratę i st.bryg. Andrzeja Fronia, byłych opiekunów jednostki z ramienia PSP, Sławomira Stefańskiego i Tomasza  Klemińskiego, st. aspir. Tomasza Winiarskiego byłego kierownika posterunku w Unisławiu, prezesów, naczelników jednostek OSP Grzybno i Kokocko, delegacje i poczty sztandarowe z OSP  Grzybno, Kokocko, wszystkich byłych strażaków jednostki, strażaków weteranów na czele z honorowym Prezesem jednostki dh. Ryszardem Dobrowolskim, przedstawicieli instytucji  i  firm  - sponsorów naszej jednostki, sołtysów i mieszkańców naszej gminy. W dalszej części nastąpił krótkie przedstawienie rysu historycznego jednostki, którego dokonała dh. Kinga  Finc.

Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu powstała w 1919 roku. Założycielami straży byli druhowie Jan  Figajski i Jan  Siemieniecki. Rozpoczęto werbowanie i szkolenie członków , organizowano sprzęt pożarniczy - drabiny, wiadra, siekiery, łopaty itp. oraz umundurowanie.
W 1934 roku jednostka zostaje wyposażona w sikawkę ręczną, prowadzone są szkolenia i   manewry  strażackie. W 1939 rok wybuchła  wojna, okupant  niemiecki  rozwiązuje wszystkie działające organizacje w tym straż pożarną. Rok 1945 nadeszło wyzwolenie, byli strażacy postanawiają odbudować Straż Pożarną. Organizowano sprzęt pożarniczy, umundurowanie, przyjmowano nowych członków, prowadzono szkolenia. W latach  pięćdziesiątych  straż  otrzymuje na swoje wyposażenie samochód marki STAYER oraz sprzęt i wyposażenie węże, drabiny i  uzbrojenie osobiste. W latach sześćdziesiątych  jednostka zostaje wyposażona w STAR 20 – skrzyniowy , który zostaje przystosowany do przewozu sprzętu pożarniczego. Przyjmowani są nowi członkowie, organizowane są  szkolenia i ćwiczenia. W 1969 roku  na jubileusz  50-lecia  istnienia, społeczeństwo  Unisławia ufundowało sztandar dla jednostki. Rok później jednostka otrzymuje typowy  samochód pożarniczy STAR 20 sprowadzony z jednostki wojskowej z lotniska w Bydgoszczy. 1980 roku jednostka otrzymała samochód  gaśniczy  GBN  STAR 66. 1982 - tym roku jednostka została doposażona w drugi samochód marki  MERCEDES. W 1984 roku dzięki staraniom OSP zostaje założona, składająca się z 20 osób orkiestra strażacka, której dyrygentem został dh. Podlewski. Rok później orkiestra zajmuje I miejsce na przeglądzie orkiestr strażackich województwa toruńskiego w Nowym Mieście Lubawskim,  w kolejnym roku na przeglądzie w Łasinie, również zajmuje I miejsce. W 1986 roku w miejsce samochodu  MERCEDES  zakupiono samochód gaśniczy GBAM  MAGIRUS. W latach   1987/88 strażacy przystąpili do rozbudowy remizy i własnymi siłami wybudowali dla siebie  świetlicę. W 1989 roku przeprowadzono reorganizację jednostki, nastąpił podzieliła się na jednostkę bojową oraz orkiestrę. Orkiestra wówczas liczyła 33 członków. W latach  1980/90  jednostka czynnie uczestniczy w działaniach  ratowniczych na terenie gminy jak i powiatu chełmińskiego. Członkowie biorą czynny udział w szkoleniach  i ćwiczeniach. W zawodach sportowo- pożarniczych zawsze zajmują czołowe miejsca. W 1995 roku jednostka została  włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W I edycji „ STRAŻAK  ROKU”  zorganizowanego przez Zarząd Powiatowy i Komendę Powiatowa  PSP  w Chełmnie strażakiem roku 98’ zostaje prezes jednostki Unisław dh. Ryszard  Dobrowolski. W 1999 roku jednostka OSP Unisław wspólnie z Zarządem Gminnym nawiązuje współpracę z  jednostką OSP w Sossmar - Niemcy. W 2000 roku jednostka otrzymuje ufundowany przez  społeczeństwo gminy nowy sztandar. W trakcie powiatowych obchodów Dnia Strażaka nasza jednostka została uhonorowana tytułem „STRAŻ  ROKU  2001”. W latach 2001/2004 wraz z Zarządem Gminnym organizujemy obozy szkoleniowe dla Członków Młodzieżowych Drużyn  pożarniczych. W styczniu 2006 roku jednostka otrzymuje nowy lekki samochód ratownictwa drogowego marki FORD, który jest na naszym wyposażeniu do dnia dzisiejszego. Podczas obchodów  80-lecia istnienia w 2009 roku, jednostka zastaje uhonorowana Złotym Medalem  za zasługi dla pożarnictwa. W roku 2017 jednostka otrzymuje nowy średni samochód pożarniczy GBA   Marki  IVECO, zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu  Gminy Unisław. W obecnej chwili jednostka nasza zrzesza 46 strażaków ochotników, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy, doskonale wyszkolonych i przygotowanych  do udzielania pomocy wszystkim będącym w potrzebie. Rocznie jednostka bierze udział w ponad 120 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy - powiatu. OSP  to nie tylko wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych, bierzemy udział w organizacji i zabezpieczeniu  różnych imprez i uroczystości dla społeczności gminy, poprzez pogadanki na zebraniach sołeckich, w szkołach, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz akcji ratowniczych.

Po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego jednostki, nastąpiła ceremonia dekoracji sztandaru OSP Unisław - Złotym Znakiem Związku, którego dokonał dh. Leszek  Szmitt sekretarza zarządu wojewódzkiego. Zostały wręczone odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi dla dh. Piotra Brzozowskiego, Brązowy Krzyż Zasługi dla dh. Józefa  Rajkowskiego. Medale resortowe za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: srebrny - dh. Krzysztof Florczak, dh. Jakub Danielewicz, dh. Elżbieta  Kiełkowska, dh. Radosław Kwiatkowski, dh. Andrzej Piekarczyk, brązowy - dh. Sylwia Piekarczyk, dh. Jan Szpajda. Wręczono również odznaki „Strażak Wzorowy”: dh. Kinga Finc, dh. Anna Szpajda, dh. Piotr PIekarczyk, dh. Damian Rafalski, dh. Karol Sikora, dh. Kamil Traczyk, dh. Łukasz Szpajda. Odznaki za wysługę lat otrzymali: 50 lat - dh. Andrzej Szatkowski, 35 lat dh. Jan Kwiatkowski i dh. Dariusz Traczyk, 25 lat dh. Dariusz Piekarczyk, 20 lat dh. Radosław Kwiatkowski i dh. Leszek Świebodziński, 15 lat dh. Jarosław Bukowski, dh. Krzysztof Florczak, dh. Andrzej Piekarczyk  , dh. Leszek Starobrat, 5 lat dh. Kinga Finc, dh. Karol Sikora, dh. Anna Szpajda, dh. Łukasz Szpajda, dh. Karol Świebodziński, dh. Patryk Wiśniewski. Na zakończenie uroczystości obchodów 100 lecia OSP zabrali głos zaproszeni goście.
Serdeczne podziękowana za wszelką pomoc w przygotowaniach i organizacji obchodów 100 lecia składają druhowie OSP dla: urzędu marszałkowskiego, starostwu powiatowemu, urzędowi gminy, GOK-u, księżom z parafii Unisław, sołectwom i KGW z terenu gminy, OSP z terenu powiatu oraz zaprzyjaźnionych OSP: Czarże, Dąbrowa Chełmińska, Łubianka, Sławomirowi Łąpieś, Stanisławowi Kulczak – MEBLEX, Leszkowi Kulczak – BŁAŻEX, firmie MERALLIANCE z Dąbrowy Chełmińskiej, Stanisławowi i Marcinowi Bojanowskim – STABROL, Adamowi Wołoch – ADAMEX, Andrzejowi Dudek – UNITRANS, Maciejowi Dudek – AUTO SERWIS, Grzegorzowi Pora, Maciejowi Pora, Gwarek – ARTDOM, Jan Szpajda – AGROZBYT, Wiesławowi Łatce – POMOC DROGOWA, Jackowi Śliwińskiemu – GOSPODARSTWO ROLNE, Robertowi Skomskiemu – GOSPODARSTWO ROLNE, Grzegorzowi Lis, Firmie UNAMEL, Ryszardowi Wojtowicz – „NA DZIAŁCE”, Radosławowi Marwitz – GAZMAR, K.S FINC – PIEKARNIA, K.R FINC – DRUKRNIA, Sławomirowi Zubała - sklep Meblowy, Banku Spółdzielczemu Toruń.