A A A Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Kijewie Królewskim