A A A Szansa dla lokalnych przedsiębiorców

Celem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionów. Poniżej ulotka informacyjna skierowana do lokalnych przedsiębiorców.