A A A Liceum Ogólnokształcące w Unisławiu zaprasza

Liceum Ogólnokształcące w Unisławiu proponuje tegorocznym absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych podjęcie nauki w I klasach z trzema przedmiotami rozszerzonymi: biologią, geografią i językiem angielskim.

We współpracy  ze Strażą Pożarną, ratownikami medycznymi, służbą zdrowia prowadzone są w tych klasach zajęcia  z ratownictwa medycznego, dzięki którym uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości niezbędne do uzyskania certyfikatu z ratownictwa medycznego. Zajęcia lekcyjne odbywają się w wydzielonej strefie, w  salach wyposażonych w urządzenia multimedialne - tablice interaktywne, tablety, pomoce dydaktyczne gwarantujące efektywną realizację podstawy programowej. Do dyspozycji uczniowie mają  pełnowymiarową halę sportową z siłownią, boisko sportowe, boisko „Orlik”, przyszkolne obserwatorium astronomiczne Astrobaza.

Szkoła zapewnia wysoką zdawalność egzaminu maturalnego, szeroką ofertę edukacyjną, ciekawe zajęcia pozalekcyjne realizowane min. w ramach projektów „Stawiamy na kompetencje kluczowe” oraz  „Niebo nad Astrobazami”. Liceum współpracuje z licznymi stowarzyszeniami – Unisławskim Towarzystwem Historycznym, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Światowid”, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, dzięki czemu uczniowie mają możliwość udziału w tworzeniu filmów o tematyce historycznej, działaniach pomocowych na rzecz innych osób, organizacji festynów, konkursów i pikników. Szkoła organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, prowadzi  międzynarodowe wymiany młodzieży. W okresie wakacji organizuje dla uczniów staże pracownicze. Najlepsi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce, dająca poczucie bezpieczeństwa a pojawiające się problemy zawsze rozwiązane są wspólnymi siłami.