A A A Komunikat ZUS - ''Tydzień przedsiębiorcy''

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona. W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg  należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z tego tytułu obowiązku opłacania składek.
 
Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy  w dniach 23 - 27 września br.do siedziby Oddziału w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 oraz do wymienionych niżej terenowych jednostek organizacyjnych:
- Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 167,
- Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39,
- Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,
- Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5,
- Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6 a,
 
Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także wysłuchać prelekcji nt.:
1. Mała działalność gospodarcza – kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.
2. Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.
3. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywanej przez płatników składek.
4. Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.
5. ZUS przez internet - usługi dla klientów Zakładu.