A A A KLĘSKA POWODZI - nabór wniosków o szacowanie start

OGŁOSZENIE
W związku z wystąpieniem w miesiącach maj/czerwiec br. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – powodzi
Wójt Gminy Unisław prosi rolników
zainteresowanych oszacowaniem strat
w uprawach rolnych
o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Unisławiu

w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r.