A A A Sportowiec roku 2018

Gminna Rada Sportu w Unisławiu ogłasza konkurs pod nazwą „Sportowiec roku 2018”.

Dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych oraz osoby prywatne mogą zgłaszać kandydatów w czterech następujących kategoriach:
1) szkoła podstawowa;
2) junior;
3) seniorzy.
 
Zasady typowania kandydatów do miana „Sportowca roku 2018”:
1. Dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych oraz osoby prywatne mogą zgłosić kandydatów w każdej kategorii.
2. Kandydatami mogą być zawodnicy, którzy zamieszkują teren Gminy Unisław, niezależnie od reprezentowanych barw klubowych.
3. Gminna Rada Sportu w Unisławiu może również dokonać zgłoszenia kandydatów.
4. Zgłoszenia należy dokonywać na wzorze wniosku opracowanym przez Gminną Radę Sportu.
5. Wypełnione wnioski prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Unisław do dnia 3 czerwca 2019 r.