A A A Rusza projekt współpracy z Chorwacją i Łotwą

Zapraszamy do udziału w projekcie współpracy z lokalnymi grupami działania z Chorwacji i Łotwy.Nazwa projektu
Inteligentne Specjalizacje w Promocji Dziedzictwa Lokalnego (Smart Specialization in the promotion of local heritage).

Do kogo skierowany projekt?
Grupą docelową będą głównie lokalni liderzy, animatorzy i przedsiębiorcy, w tym członkowie LGD, producenci produktów lokalnych, osoby działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa lokalnego, w tym osoby defaworyzowane (głównie kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby młode: poniżej 40 roku życia, osoby starsze: powyżej 50 roku życia). Osoby te muszą być zamieszkałe na obszarze obu polskich LGD objętych operacją lub być pracownikami instytucji, przedsiębiorstw lub innych podmiotów mających siedzibę lub oddział na naszym obszarze.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie, kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 (przy wysłaniu pocztą decyduje data wpływu do biura LGD). Formularz wraz z regulaminem projektu dostępny jest do pobrania u dołu strony. Podpisane formularze można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem!