A A A Podziel się podatkiem

Niby tylko 1%, ale dla organizacji pożytku publicznego i osób prywatnych to jak „gwiazdka z nieba”. Mieszkańcy mogą obdarzyć potrzebujących jednym procentem.

- Podstawowym celem gromadzenia funduszu z odpisu 1% od po-datku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” jest możliwość uzupełnienia finansowego wkładu własnego, niezbędnego we wnioskach o różnego rodzaju dotacje, przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez jednostki/instytucje samorządu terytorialnego – mówi Jan Michałowski, prezes „Iskierki”. Ze zgromadzonych środków mamy możliwość: zorganizowania atrakcyjnych, dodatkowych wyjazdów i wycieczek poznawczych, zorganizowania okolicznościowych spotkań, uatrakcyjnienia i ubogacenia spotkań integracyjnych, udoskonalania opieki rehabilitacyjnej, pedagogicznej i rehabilitacji społecznej. Numer KRS: 0000306045.

Dla Towarzystwa Oświatowego „Od Nowa” z Grzybna środki pozyskane z 1% to również ogromne wsparcie. Przeznaczane są one na: organizację wycieczek dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu komputerowego, książek, zabawek, gier planszowych i sprzętu sportowego, organizację okolicznościowych spotkań dla dzieci i dorosłych oraz na doposażenie placu zabaw dla dzieci. Numer KRS: 0000207964.

Młodzi harcerze i zuchy z 32 Unisławskiej Drużyny Harcerskiej proszą o wsparcie, które jest przeznaczone na zakup materiałów metodycznych, zakup nowego sprzętu oraz konserwację starego. Numer KRS: 0000268190.

Stowarzyszenie Unisław Team PBDI wpływy z 1% zamierza prze-znaczyć na wspieranie rozwoju futsalu wśród dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Fundacja „Młodzi Młodym”. Numer KRS: 0000270261, cel szczegółowy: Unisław Team 5738.

Wspomóc można również Ochotniczą Straż Pożarną w Unisławiu. Druhowie apelują, by 1% nie został zmarnowany. Zostanie przekazany na rozwój OSP, szybką i profesjonalną pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych i innych lokalnych zagrożeń. Numer KRS: 0000116212.

Na wsparcie liczą także osoby prywatne z terenu naszej gminy.
Na pomoc oczekuje Rafał Waliszewski, który uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu. – Każdy mój dzień to nieustanna walka. Dużo zależy ode mnie samego, od mojej determinacji, ale również od ludzi dobrej woli. Nie należę do osób majętnych, mieszkam tylko z mamą, jestem jedynakiem, a mój tata nie żyje. Niestety moja rehabilitacja i leczenie to spory koszt jak na nasz budżet. Za przekazane wsparcie w postaci 1% z góry bardzo dziękuję – mówi Rafał Waliszewski. Waliszewski Rafał (nr ewidencyjny 9031), Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Numer KRS 0000037904.

O pomoc zabiega także Kinga Janik, która w 2009 r. zachorowała na białaczkę. – Wygrałam. Niestety choroba wróciła w postaci guza i od 2014 r. znów walczę. Na razie wygrałam, ale przede mną jeszcze długa droga. Czeka jeszcze rehabilitacja. Przekazane środki pomogą mi w dalszym leczeniu i rehabilitacji. Z góry dziękuję za wsparcie – Kinga Janik. KRS 0000037904. W rubryce cel szczegółowy – 26161 Janik Kinga Unisław. Fundacja Dzieciom – Zdążyć z pomocą.