A A A Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kiedy i gdzie : 4 marca 2019 w godzinach:
9:00-12:00 – TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW
12:30-15:30 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”,Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 
Dla kogo:
Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach konkursów nr 1/2019 oraz 2/2019, czyli trwających w przewidywanych terminach  21.03.2019-04.04.2019(START) i 04.04.2019-18.04.2019(ROZWÓJ). Z uwagi na oczekiwanie na akceptację terminów naborów ze strony Urzędu Marszałkowskiego mogą one ulec niewielkiej zmianie.

Uwaga!
Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36) lub mailowo: biuro@zakolewisly.pl podając imię,  nazwisko, rodzaj szkolenia (podejmowanie lub rozwój)  oraz reprezentowaną gminę. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia
  • Lokalne kryteria wyboru
  • Omówienie formularza biznesplanu
  • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
  • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
  • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku