A A A Wspólnie dziękowaliśmy za Niepodległość

100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę  upamiętniliśmy 11 listopada Mszą za Ojczyznę.

W kościele parafialnym w Unisławiu przy ołtarzu zgromadzili się przedstawiciele władz gminy, poczty sztandarowe Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Koła Łowieckiego „Bażant” w Unisławiu, Kółka Rolniczego w Unisławiu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu oraz Zespołu Szkół w Unisławiu. Po uroczystej mszy św. kapłani, przedstawiciele władz gminy, organizacji społecznych, i służb mundurowych oraz mieszkańcy oddali hołd pomordowanym przez hitlerowców. Złożono kwiaty i ofiarowano modlitwę. Przy pomniku czuwali harcerze 32 Unisławskiej Drużyny Harcerskiej Bez Odbioru, którzy zaciągnęli wartę honorową nad grobem pomordowanych przez hitlerowców. Wspólnie przed kościołem odśpiewano też Hymn Państwowy.