A A A Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS

W dniu 29 października o godzinie 16.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz formularz wniosku grantowego. Zapraszamy podmioty zainteresowane realizacją operacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach osi 11 RPO WK-P. Budżet na najbliższy konkurs grantowy wynosi 300.000 zł.