A A A Certyfikowane szkolenia komputerowe

Projekt „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko–pomorskiego” skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i należą do jednej z trzech grup osób:
  • powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie ze średnim wykształceniem),
  • powyżej 25 roku życia i z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).
Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą