A A A LGD z propozycją finansowego wsparcia dla przedsiębiorczych


Informujemy, iż nasza Lokalna Grupa Działania ogłosiła 3 konkursy w ramach środków PROW 2014-2020.
 
Dwa z nich są konkursami ponadprogramowymi, które zostały dodane do harmonogramu konkursów ze względu na oszczędności, jakie pojawiły się po zeszłorocznym konkursach na rozwój przedsiębiorczości  (wynik rezygnacji z realizacji operacji kilku  wnioskodawców). O rezygnacjach dowiedzieliśmy się niedawno, dlatego w celu zagospodarowania tych środków w ramach pierwszego kamienia milowego (2016- 2018 r.) zostały ogłoszone konkursy uzupełniające. Nie było możliwości przesunięcia środków na kolejny okres 2019-2021.
 
Właściwy konkurs na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zgodnie z planem odbędzie się na początku przyszłego roku, gdzie pule środków będą większe.
 
W pierwszej połowie września odbędzie się posiedzenie Rady celem oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych obecnie konkursów. Dokładny termin zostanie Państwu podany w najbliższym czasie.
 
Ogłoszenie konkursów, gdzie znajdują się załączniki:
 
Dwa działania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD:
 
 
Konkurs na działania przyczyniające się do rozwoju i ochrony dziedzictwa i produktów lokalnych
 
 
Termin składania wniosków w Biurze LGD: – od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00
 
Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.  Na doradztwo można umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36. Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie w godzinach 8:00 - 15:00.