A A A Piłka plażowa w Raciniewie

W sobotę, 14 lipca 2018 r. na boisku do siatkówki plażowej w Raciniewie odbył się V Turniej Siatkówki Plażowej zespołów z gminy Unisław.
Zawody zostały rozegrane systemem każdy z każdym, udział w nich wzięły trzy pary. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwał sędzia główny - p. Anna Grzempowska. Wszystkie mecze przebiegały zgodnie z zasadami fair play, w miłej sportowej atmosferze.
Ostatecznie, I miejsce zajęła para Płomiński / Płomiński, II miejsce – Buller / Nowakowski, III miejsce – Szabłowska / Szpajda. Zawodnicy otrzymali w nagrodę puchary, medale, piłki oraz opaski na rękę. 
Z niecierpliwością czekamy na turniej powiatowy, który planowany jest na koniec sierpnia i również odbędzie się w Raciniewie. Gminę Unisław reprezentować będą dwie pary: Płomiński / Płomiński oraz Buller / Nowakowski.
Organizatorzy: Marcin Kalkowski - radny Gminy Unisław, Sołectwo Raciniewo oraz Urząd Gminy w Unisławiu.