A A A NOC BIBLIOTEK - patriotycznie

Dnia 8 czerwca 2018 r. pod hasłem „100 lat gminy Unisław – jak było” spotkali się uczestnicy Nocy Bibliotek. Hasło nawiązywało do uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże postanowiliśmy zobaczyć, co działo się i jak wyglądało życie codzienne w przeciągu 100 lat w naszej „Małej Ojczyźnie”.

Spotkanie rozpoczęło się w Gminnej Izbie Pamięci, gdzie dzieci na podstawie starych dokumentów, różnych publikacji i zdjęć dowiedziały się dużo historycznych informacji o swojej miejscowości. Dowiedziały się m.in.  kiedy Unisław i całą ziemię chełmińską włączono do odrodzonej Polski, kiedy zakończyła się II wojna światowa, gdzie dokładnie byli przetrzymywani przez Niemców wojenni więźniowie itp.    
  
Następnie uczestnicy spotkania udali się na spacer ulicami Unisławia, gdzie zobaczyli historyczne miejsca wcześniej już oglądane na zdjęciach. Dzieci dowiedziały się min. gdzie znajdowała się pierwsza unisławska szkoła, dlaczego budynek na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z Lipową nazywany jest „Belwederem”, w jakim budynku mieściła się dawna apteka, gdzie był kiedyś tzw. Dom Lekarza, na czyją pamiątkę została postawiona kapliczka znajdująca się naprzeciwko kostnicy, ile bomb i gdzie są pozostałości po wystrzelonych bombach przez nieprzyjaciela oraz przystanęliśmy nad przycmentarnym pomnikiem pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.

Po powrocie z historycznego spaceru na dzieci czekała niespodzianka w postaci tortu w kształcie narodowej flagi z napisem 100 lat Odzyskania Niepodległości. Po słodkościach przyszedł czas na historyczne wydarzenie. Cała grupa udała się do nowego parku, gdzie posadziliśmy drzewo (klon) dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Obok drzewa zakopana została „kapsuła czasu”, gdzie znajdują się wszystkie podpisy uczestników spotkania „Nocy Bibliotek”. Na zakończenie były rysunki, pytania potwierdzające zdobytą wiedzę i odśpiewanie Hymnu Narodowego.