A A A Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Każdy obywatel naszego kraju ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona we wszystkich województwach. Interaktywne narzędzie pozwala mieszkańcom na wskazanie miejsc, w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

We wrześniu 2016 roku uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to narzędzie, które służy do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Za pomocą internetu mieszkańcy powiatu chełmińskiego, wskazują policjantom miejsca, które uważają za zagrożone. Są to np. miejsca, gdzie kierujący nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, nieprawidłowo parkują, gromadzi się młodzież, która zakłóca porządek, wałęsają się bezpańskie psy lub w którym miejscu
jest złe oznakowanie dróg i należy interweniować żeby poprawić infrastrukturę drogową. W powiecie chełmińskim w 2017 roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zostały naniesione 342 zagrożenia z czego 148 potwierdzono.

„KMBZ” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie a jej obsługa jest bardzo prosta.

Przypominamy również, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numerów alarmowych: 112 i 997.