A A A Nabór kandydatów na wolne stanowisko instuktora zajęć sportowych w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu

Gmina Unisław  ( ul.  Parkowa 20, 86-260 Unisław)
realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław
 

Gmina Unisław
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Instruktor zajęć sportowych - szczegóły - plik do pobrania,