A A A Warsztaty dotyczące zasad prawidłowego żywienia

W dniu 27.04.2018r. od godziny 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędą się warsztaty dotyczące zasad prawidłowego żywienia, dla osób zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu.