A A A Pytamy mieszkańców o zdanie

W sklepach w Kokocku i Raciniewie 11 kwietnia zagościli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. A wszystko po to, by zapytać mieszkańców o ich potrzeby kulturalne oraz formy spędzania wolnego czasu.

W efekcie tych i innych spotkań prowadzonych z mieszkańcami stworzona zostanie diagnoza  potrzeb kulturalnych mieszkańców gm. Unisław. Jeszcze w maju zaprezentowane zostaną wyniki niniejszego raportu i ogłoszony zostanie konkurs. W oparciu o przedstawione w nim wnioski mieszkańców, GOK ogłosi konkurs grantowy. Mieszkańcy będą mogli wnioskować o fundusze na projekty kulturalne, które będą realizować latem i jesienią tego roku. W sumie na projekty dla mieszkańców GOK przekaże aż 23,5 tys. zł.

Jest to możliwe dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury  Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2018, w ramach którego GOK uzyskał wsparcie  w łącznej wysokości 30 tys. zł.

Podziękowania należą się wszystkim rozmówcom, którzy byli gotowi poświęcić swój wolny czas i właścicielom sklepów za miłe przyjęcie.
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.