A A A XV Półmaraton Unisławski – ruszyły zapisy


Ruszyły zapisy na organizowany w dniu 23 czerwca 2018 r. XV Półmaraton Unisławski oraz bieg towarzyszący na dystansie 10 km - Dziesiątkę Unisławską.


Biegi odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej. Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21.097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie poprzez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta). Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10.000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta). Trasy biegów posiadają atest PZLA.

Prawo startu w półmaratonie mają tylko osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone
w regulaminie zawodów, natomiast w biegu na dystansie 10 km dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat, wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w biegu. Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://zapisy.sts-timing.pl/297/ do dnia 20 czerwca 2018 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany. Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 250 osób, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 350 osób (decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty startowej).

Opłaty startowe
Dystans
Wysokości opłat startowych uzależniona
jest od terminu zgłoszenia do biegów i dokonania opłaty
do 30 kwietnia 2018
do 31 maja
2018
do 10 czerwca 2018
do 22 czerwca 2018
w dniu  biegu
- 23 czerwca 2018

XV Półmaraton Unisławski
i Dziesiątka Unisławska

25zł

30 zł

40 zł

50 zł

100 zł

 
Podczas rejestracji uczestnik biegu ma możliwość zamówienia do pakietu startowego dodatkowo pamiątkowej koszulki technicznej z brandingiem biegu, w wysokości 20 zł, które należy uiścić wraz z opłatą startową.
 
Zwolnienie z opłaty startowej:
  1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z uiszczenia opłaty startowej.
  2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone w roku 1948 i starsze).
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 - 9:15.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:
- dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
- dowód uiszczenia opłaty startowej (jeżeli zawodnik nie znajduje się na liście osób
z potwierdzona płatnością).

Więcej informacji na www.unislaw.pl w zakładce sport i turystyka.