A A A Zostaw 1 % podatku w gminie Unisław

Niby tylko 1%, ale dla organizacji pożytku publicznego i osób prywatnych to jak „gwiazdka z nieba”. Zachęcamy, szczególnie mieszkańców naszej gminy, do dzielenia się jednym procentem, by nieść pomoc tym, którzy jej bardzo potrzebują.

-Podstawowym celem gromadzenia funduszu z odpisu 1% od podatku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” jest możliwość uzupełnienia finansowego wkładu własnego, niezbędnego we wnioskach o różnego rodzaju dotacje, przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez jednostki/instytucje samorządu terytorialnego – mówi Jan Michałowski, prezes „Iskierki”. Ze zgromadzonych środków mamy możliwość: zorganizowania atrakcyjnych, dodatkowych wyjazdów i wycieczek poznawczych, zorganizowania okolicznościowych spotkań, uatrakcyjnienia i ubogacenia spotkań integracyjnych, udoskonalania opieki rehabilitacyjnej, pedagogicznej i rehabilitacji społecznej.  Numer KRS: 0000306045.

Dla Towarzystwa Oświatowego „Od Nowa” z Grzybna środki pozyskane z 1% to również ogromne wsparcie.  Przeznaczane są one na: organizację wycieczek dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu komputerowego, książek, zabawek, gier planszowych i sprzętu sportowego, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym, remont pomieszczeń szkolnych, organizację okolicznościowych spotkań dla dzieci i dorosłych oraz na doposażenie placu zabaw dla dzieci. Numer KRS: 0000207964.

Młodzi harcerze i zuchy z 32 Unisławskiej Drużyny Harcerskiej proszą o wsparcie, które jest przeznaczone na zakup materiałów metodycznych, zakup nowego sprzętu oraz konserwację starego. Numer KRS: 0000268190.

Stowarzyszenie Unisław Team PBDI wpływy z 1% zamierza przeznaczyć na wspieranie rozwoju futsalu wśród dzieci i młodzieży. Numer KRS: 0000270261, cel szczegółowy: Unisław Team 5738.

Wspomóc można również Ochotniczą Straż Pożarną w Unisławiu. Druhowie apelują, by 1% nie został zmarnowany. Numer KRS: 0000116212, cel szczegółowy: OSP Unisław, 86-260 Unisław, ul. Parkowa 27, woj. kujawsko-pomorskie.

Na wsparcie liczą także osoby prywatne z terenu naszej gminy.
Na pomoc oczekuje Rafał Waliszewski, który uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu. -Każdy mój dzień to nieustanna walka. Dużo zależy ode mnie samego, od mojej determinacji, ale również od ludzi dobrej woli. Nie należę do osób majętnych, mieszkam tylko z mamą, jestem jedynakiem, a mój tata nie żyje. Niestety moja rehabilitacja i leczenie to spory koszt jak na nasz budżet. Za przekazane wsparcie w postaci 1% z góry bardzo dziękuję – mówi Rafał Waliszewski.
Waliszewski Rafał (nr ewidencyjny 9031), Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Numer KRS 0000037904.

 
O pomoc zabiega także Kinga Janik, która w 2009 r. zachorowała na białaczkę. – Wygrałam. Niestety choroba wróciła w postaci guza i od 2014 r. znów walczę. Na razie wygrałam, ale przede mną jeszcze długa droga. Według protokołu leczenie zakończę w 2018 r. Dojdą jeszcze rehabilitacje. Przekazane środki pomogą mi w dalszym leczeniu i rehabilitacji. Z góry dziękuję za wsparcie – Kinga Janik.
KRS.0000037904. W rubryce cel szczegółowy – 26161 Janik Kinga Unisław. Fundacja Dzieciom – Zdążyć z pomocą.