A A A Zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Unisław w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r.