A A A Projekt 4.2. "NEET Staże 2 - Droga do zatrudnienia"

Na przełomie lutego i marca 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” rozpoczynają realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego (w wieku 18-35 lat). W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:
a) przygotowanie w kraju – szkolenie językowe, warsztaty itp.
b) wyjazd zagraniczny – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego we Włoszech, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy w branży min. hotelarskiej, gastronomicznej, chemicznej), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.
c) wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.
 
Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:
a) w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
b) w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, transport w miejscu pobytu, zakwaterowania, całodzienne wyżywienia, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz „kieszonkowe”
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu:
- Kujawska Szkoła Wyższa, Pl. Wolności 1, 87-800, e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, telefon: +48660718362,
- Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, e-mail: rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl , telefon: +48668424942 oraz na stronie internetowej projektu www.NEETstaze.pl .
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Priorytet IV – INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA, Działanie 4.2 – Programy mobilności ponadnarodowej.