A A A Zarządzenie nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Unisław w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ...

Zarządzenie nr 0050.3.2018
Wójta Gminy Unisław - ORGANU
z dnia 9 stycznia 2018


w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych a także działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.