A A A KRUS - uwaga na próby wyłudzeń !

Pismo Dyrektora KRUS O/Bydgoszcz w sprawie prób wyłudzeń środków pieniężnych od rolników.