A A A Zarządzenie nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 r.