A A A Zarządzenie nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2017 r.