A A A Darmowy Internet ruszył pełną parą

Przypominamy jak skorzystać z usługi. Wyszukaj na swoim urządzeniu wśród dostępnych sieci bezprzewodowych sieć o nazwie HOTSPOT_UG_UNISLAW. Po potwierdzeniu połączenia pojawi się okno logowania wraz ze szczegółowym opisem warunków korzystania z hotspota oraz oknami do wpisania loginu i hasła. W polu login należy wpisać swój numer telefonu komórkowego, zaś w pole hasło należy wpisać kod, który zostanie przesłany w SMSie zwrotnym po uprzednim wysłaniu SMSa rejestracyjnego o treści HS na numer 660 443 775 (koszt wg stawki operatora).