A A A Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Wójt Gminy Unisław zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”


Czytaj
Treść komunikatu