A A A Strażacy podsumowali pracowity rok 2011

To właśnie ubiegłoroczna działalność jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu była głównym tematem spotkania sprawozdawczego. Na „walne zebranie”, które odbyło się 13 stycznia przybyli też zaproszeni goście: wójt gminy Unisław Jakub Danielewicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie – brygadier Karol Utrata, prezes Związku Zarządu Powiatowego – Sławomir Stachewicz oraz druhowie z Grzybna i Kokocka. Po powitaniu wszystkich przybyłych na to spotkanie, wyliczeniom, rozliczeniom i podsumowaniom nie było końca.

OSP

W ubiegłym roku strażacy swą pomoc i specjalistyczne wsparcie nieśli 98 razy, wyjeżdżając do różnych akcji. Jednostka z Unisławia dysponowała budżetem w wysokości 150 tysięcy złotych. Większa część tej kwoty, a dokładnie 90 tys. zł, przeznaczona była na spłatę drugiej raty za samochód strażacki i jego karosację. Realizację tych działań umożliwiły dodatkowe fundusze, otrzymane z Urzędu Gminy w Unisławiu (45 tys.zł) oraz Zarządu Wojewódzkiego (45 tys.zł ). Nasi strażacy otrzymali też pomoc i wsparcie finansowe od takich instytucji i organizacji, jak: Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczego oraz Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Nie zawiedli też indywidualni sponsorzy. - Pozyskane fundusze to nie tylko inwestycje w specjalistyczny sprzęt, ale przede wszystkim to doskonalenie naszych działań, które mają służyć ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Bez dodatkowego wsparcia licznych sponsorów, nie byłoby to możliwe – mówił prezes OSP w Unisławiu Leszek Świebodziński i dodał - szczerze wszystkim Wam dziękuję.

OSP

Szczególne wyrazy uznania przekazano wójtowi gminy Unisław, za współpracę i zaangażowanie w działania jednostki. Podczas spotkania przedstawiono także prognozy na nowy rok -2012.

OSP

Władze jednostki złożyły wniosek do Rady Gminy w Unisławiu, o zatrudnienie dodatkowego pracownika, na stanowisko kierowcy-gospodarza. Jak poinformował prezes, radni przychyli się do wniosku. Z dniem 2 stycznia, został zatrudniony pracownik w wymiarze 1/2 etatu, który będzie pełnił dyżur w godzinach 7.00 do 15.00. To dla nas duże ułatwienie, bo każdy z nas na co dzień pracuje. Zależy nam na większej mobilności i dyspozycyjności – podkreślił prezes. W planach jest też zakup czwartego narzędzia do zestawu hydraulicznego, firmy „Lukas”, o wartości 15 tys. zł.