A A A Gminny numer alarmowy o awariach i zimowym odśnieżaniu

Urząd Gminy w Unisławiu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchamia specjalny gminny numer alarmowy:

(533) 303 007

który obsługiwał będzie Marek Gesing, kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej.
 

Mieszkańcy gminy Unisław dzwoniąc pod ten numer będą mogli zgłaszać awarie wodno-kanalizacyjne oraz w wyjątkowych przypadkach problemy związane z przejezdnością dróg. Jednocześnie informujemy, że w czasie pracy Urzędu Gminy w Unisławiu w powyższych sprawach w pierwszej kolejności należy dzwonić do urzędu pod numer tel. 56 6866 006.

Uwagi w sprawie zimowego odśnieżania dróg można też przekazywać Sołtysom w poszczególnych sołectwach.