A A A Zarządzenie nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Unisław w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015r.

Czytaj
Treść zarządzenia