A A A Oddział Odwykowy Całodobowy w Czerniewicach

Oddział Odwykowy Całodobowy w Czerniewicach jest placówką która działa  w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Wspóluzależnienia w Toruniu. Mieści się przy  ul. Włocławskj 233-235, tel. (56) 622 93 21. Oddział prowadzi diagnostykę i psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu.O ddział liczy 43 miejsca (w tym 10 miejsc dla kobiet).

Program terapii obejmuje autodiagnozę uzależnienia, edukację oraz naukę konstruktywnego radzenia sobie bez alkoholu. Program terapeutyczny oparty jest na nowoczesnych programach leczenia uzależnień z wykorzystaniem różnych form przekazu wiedzy i umiejętności.

Czas trwania leczenia - 6 tygodni. Opieka nad pacjentem oddziału trwa około 2 lata.

Absolwenci oddziału biorą udział w terapii odwykowej pogłębionej w formie dwudniowych (sobotnio niedzielnych) warsztatów tematycznych (program „After-care”) - finansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń. Absolwenci oddziału, spotykają się regularnie podczas organizowanych co dwa miesiące Zjazdów Absolwentów,  podczas Spotkań Świątecznych. Oddział opieką obejmuje również rodziny pacjentów (zajęcia edukacyjne, Czerniewicki Dzień Dziecka, grupa AL-anon).

Najbliższy zjazd absolwentów oddziału odwykowego odbędzie się 14.04.2012 o godz. 10.00.