A A A Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Unisław z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław

Czytaj
Treść uchwały