A A A Plastyka a aktywność twórcza dziecka

Plastyka a aktywność twórcza dziecka

Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach. Posiada również potencjalną wybitną inteligencję, zadatki na twórczość oraz talent.

Dużo się w człowieku marnuje, co w dziecku drzemało (S. Szuman). W naszym przedszkolu  zdajemy sobie sprawę z faktu, iż istotną rolę w tworzenie warunków do rozwoju twórczej aktywności dziecka odgrywa nauczyciel, który umożliwia organizowanie sytuacji wyzwalających twórczość dzieci. Dlatego w tym roku szkolnym głównym kierunkiem naszej pracy jest wyzwalanie ekspresji plastycznej poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych i obcowanie ze sztuką.

Działalność plastyczna małego dziecka jest – podobnie , jak zabawa – jego potrzebą rozwojową. Jest obok mowy podstawową formą wypowiedzi i czynnikiem rozwoju myślenia twórczego. Kontakt ze sztuką, zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy, rozwija u dzieci ekspresję, zdolność do działania i osiągania celu. Rozbudza także ciekawość i wrażliwość. Poprzez edukację plastyczną możemy pomóc dzieciom dostrzec powtarzalność, zmienność i ogromne bogactwo przyrody. Z nimi razem zachwycać się i zadziwiać. Z tego właśnie będą czerpać w przyszłości.

Zajęcia plastyczne są również doskonałą okazją do uwrażliwienia, uczenia dostrzegania subtelności i zobaczenia niezwykłego w zwyczajnym. Twórczość daje możliwość zetknięcia się z bogactwem tworzyw, kształtów, form, różnorodnością barw i faktur.

Podczas zajęć plastycznych zachęcamy dzieci do samodzielności tak, jak nawoływała M. Montessori w swym haśle przewodnim: Pomóż mi zrobić to samemu. Bowiem twórcza aktywność wynika z potrzeby wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć i przeżyć.

Aktywność plastyczna rozwija inicjatywę dziecka, wiarę we własne siły, pobudza rozwój umysłowy  i emocjonalny, usprawnia ręce i stanowi teren ich artystycznych doświadczeń.

Aby dziecko mogło posługiwać się właściwymi sobie formami ekspresji, trzeba stworzyć mu możliwości do uzewnętrznienia tego, co pragnie wyrazić i nie zmuszać, by pracowało „pod dyktando”. W twórczości należy pozwolić na „dziecięcą logikę artystyczną”, w którą nie należy ingerować.

W rozwoju twórczym dziecka nieodzownym elementem są twórczy nauczyciele i rodzice. Dorośli powinni umożliwiać dziecku samodzielne rozwiązywanie problemów, dostarczać różnorodne doświadczenia, zachęcać do podejmowania samodzielnych zadań, okazywać akceptację i starać się nawiązywać z dziećmi bliski kontakt.

Kolorowy świat, to tytuł planu rocznego Gminnego Przedszkola Krasnoludek, który obecnie realizujemy. Na zajęciach plastycznych tworzymy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności. Wyzwalamy ekspresję plastyczną poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych i obcowanie ze sztuką.

Efekty naszej pracy prezentujemy na wystawach. Dotychczas dzieci zaprezentowały się w następujących tematach: W naszym przedszkolu, Moja martwa natura, Jesienne bukiety, Świąteczne aniołki, Wesołe bałwanki, Zima, zima… .

Dzieci dokonują wyboru techniki plastycznej w powiązaniu z tematyką zajęć i współorganizują wystawy, które  dają satysfakcję i poczucie osiągnięcia sukcesu.

Zachęcamy rodziców do podejmowania wspólnie z dzieckiem aktywności plastycznej poprzez stosowanie popularnych technik plastycznych:

-rysowanie kredkami świecowymi, pastelami tłustymi i suchymi;

-malowanie farbami na kartce, kartonie mokrym, folii i szkle, malowanie palcami;

-kleksografia ( dorysowywanie elementów do kleksa na kartce tak, jak podpowiada wyobraźnia);

-origami przestrzenne i płaskie, np. z kółek;

-wydzieranka z kolorowego papieru, gazet;

-lepienie z gliny, modeliny, masy solnej i papierowej;

-stemplowanie, m.in. pieczątki z kartofla.

Nasze wspólne działania dadzą efekty w przyszłości. Rozbudzą twórcze myślenie i rozwiną zdolności do kreatywności. Prace powstałe w przedszkolu, gromadzone przez dzieci i przechowane mogą być pamiątką po zakończeniu edukacji przedszkolnej i okazją do miłych wspomnień.


Bibliografia:

Clero C., GoltonR.: Twórcza aktywność dziecka, W- wa 1985.

Łopat- Dzierwa K.: Przedszkolaka spotkania ze sztuką - wpływ percepcji malarstwa na twórczą wyobraźnię dziecka, Kultura- aktywność artystyczna dziecka, red. Muchocka B., Ławrowska R., K-ów 2008.

Bliżej Przedszkola- magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci, nr 2 113 luty 2011.

Szuman S: O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, W- wa 1962.

 

Opracowanie: Hanna Płomińska, mgr Katarzyna Basiakowska