A A A Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w związku z awarią oczyszczalni Warszawa „Czajka"